Laura, združenie mladých

Podporujeme mladých a usilujeme sa rozvíjať ich dary a talenty. 

Váš dar nám umožní vytvárať priestor pre ich sebarealizáciu a aktívne využívanie voľného času.

Každý Váš malý, či veľký, jednorázový či pravidelný mesačný príspevok nám pomôže pri práci s deťmi a mládežou.
Vyberte si sumu, ktorou nás chcete podporiť a stredisko:
Bratislava - ústredie
Banská Bystrica
Bratislava - Kremnická
Dolný Kubín
Dubnica nad Váhom
Humenné
Michalovce
Rožňava
Šamorín
Trnava
Mediálna škola
Vides - dobrovoľníctvo


Ďakujeme za ochotu podporiť našu činnosť. Vďaka vašej podpore dokážeme robiť veci lepšie.