Mediálna škola

Mediálna škola (MeŠ) je projekt neformálneho vzdelávania v oblasti médií,
ktorý vznikol v roku 2009 v rámci spolupráce saleziánskej rodiny
na Slovensku a v Česku. Zastrešuje ho Laura, združenie mladých.

 

Škola ponúka 4 kurzy počas dvoch rokov, ktoré sa venujú:

  • písanej žurnalistike (tvorba správy, PR, zákulisie médií)
  • fotografii (dokumentárna, portrétna, etika v médiách)
  • vystupovaniu a grafike (verbálny a neverbálny prejav, vystupovanie s mikrofónom pred kamerou, grafický dizajn, tvorba plagátu)
  • tvorbe krátkeho filmu (scenár, kamera, produkcia, postprodukcia)

Okrem praktických zručnosti sa účastníci MeŠ dozvedia viac o mediálnej manipulácii, fungovaní médií a o úlohe kresťana v nich. Dôraz kladieme na sprevádzanie, čo pre nás znamená byť ľudsky a odborne blízko mladému človeku. 

Cieľom MeŠ je podpora vzdelania mladých ľudí v mediálnej oblasti. Chceme, aby mladí videli pod povrch médií, vedeli ich správne využívať, ale zároveň boli aj sami tvorcami mediálnych obsahov.

 

1. Môj dar

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.

2. Moje údaje

Meno *

Priezvisko *

E-mail *

3. Spôsob platby


Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!

Darujte