Stav s nami na mladých

Stav s nami na mladých


NECHCÚ BYŤ OUT

Každý mladý človek sníva o úžasnom živote. Počas rokov dospievania je jeho najväčšou túžbou byť súčasťou partie. Zostať sám alebo “out” je pre neho existenčná katastrofa.

Primárnou skupinou, v ktorej trávi najviac času medzi 11-tym a 18-tym rokom sú spolužiaci v triede.  Oni ho vedia podržať, no žiaľ aj veľmi bolestivo potopiť. Mnohí mladí sa preto vo svojej triede cítia osamelí, bezcenní a nevypočutí.

NOVÉ POZITÍVNE ZÁŽITKY

Pozitívne aj negatívne zážitky v škole ovplyvňujú správanie mladých na celý život. V tomto citlivom období im chceme podať pomocnú ruku jedinečným spôsobom preventívnej výchovy. Chceme im ponúknuť nové pozitívne skúsenosti so spolužiakmi skôr, ako by museli čeliť nepríjemným skúsenostiam, ktoré môžu mať dlhodobé následky.

MOJA TRIEDA, MOJA PARTIA

Žiakom na druhom stupni základných škôl a študentom všetkých stredných škôl  už dva roky ponúkame trojdňový preventívny program Orientačné dni. V spolupráci s učiteľmi sa snažíme zábavnou a netradičnou formou budovať dobré vzťahy v triede a otvárame rôzne životné témy týkajúce sa vzťahov, vlastnej budúcnosti a životných hodnôt. Takto predchádzame šikane, agresii, xenofóbii, sociálno-patologickým javom.

KTO SME?

Sme tím zložený z animátorov, saleziánov, sestier saleziánok a odborníkov v psychológii a pedagogike s dlhoročnými skúsenosťami v práci s mládežou a triednymi skupinami. Počas kurzu sa venujeme témam: vzťahy v triede, sebapoznanie, budúcnosť a závislosti. Program realizujeme formou zážitkovej pedagogiky, ktorá je pre mladých veľmi atraktívna a vťahuje ich do modelových situácií zo života.

POTREBUJEME VAŠU POMOC

Ak vám nie je ľahostajné, čo mladí ľudia prežívajú vo svojom triednom kolektíve, poďte do toho s nami. Vaša pomoc je pre nás nevyhnutná! Kurzy realizujú členovia tímu bez nároku na odmenu popri svojom zamestnaní a v týchto podmienkach už nie sú schopní odpovedať na vysoký dopyt zo strany škôl.

Stavte spolu s nami na mladých pravidelným mesačným darom, ktorý použijeme na zaplatenie mzdy pre kvalitného a stabilného inštruktora.

HĽADÁME 200 PRAVIDELNÝCH DARCOV, KTORÍ SÚ OCHOTNÍ MESAČNE PRISPIEVAŤ SUMOU 5€, ABY SME ROČNE ZABEZPEČILI SUMU 12.000 €.

Odkaz na stránku www.od.sbb.sk
Fotky z našich kurzov nájdete tu: https://www.facebook.com/orientacnednibb/

1. Môj dar

Výška pravidelného daru / mesiac
€/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.

2. Moje údaje

Meno *

Priezvisko *

E-mail *

Mesto

3. Spôsob platby


Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!

NAŠA MISIA

Laura, združenie mladých podporuje integrálny rozvoj detí a mladých. Rozvíja ich schopnosti, potenciál a v saleziánskom duchu vychováva k zrelému a radostnému prežívaniu života a ku kresťanským hodnotám. Svoju činnosť realizuje prostredníctvom osobného sprevádzania a voľnočasových aktivít v štýle preventívneho systému.