Laura, združenie mladých - stredisko Dolný Kubín

Laura, združenie mladých - stredisko Dolný Kubín

Podporujeme mladých a usilujeme sa rozvíjať ich dary a talenty.
Váš dar nám umožní vytvárať priestor pre ich sebarealizáciu a aktívne využívanie voľného času.


Váš príspevok použijeme na nákup materiálu, organizačné zabezpečenie výletov, táborov, športových podujatí, školení pre dobrovoľníkov a na ďalšie výdavky spojené s našou činnosťou.


1. Môj dar

Výška pravidelného daru / mesiac
€/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.

2. Moje údaje

Meno *

Priezvisko *

E-mail *

Mesto

3. Spôsob platby


Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!

NAŠA MISIA

Laura, združenie mladých podporuje integrálny rozvoj detí a mladých. Rozvíja ich schopnosti, potenciál a v saleziánskom duchu vychováva k zrelému a radostnému prežívaniu života a ku kresťanským hodnotám. Svoju činnosť realizuje prostredníctvom osobného sprevádzania a voľnočasových aktivít v štýle preventívneho systému.